بازدید مدیر مخابرات منطقه کرمان از دفتر خبرگزاری ایرنا و روزنامه سفیر


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان و جمعی از مدیران ارشد این منطقه با حضور دردفتر خبرگزاری ایرنا و دفتر روزنامه سفیر از تلاش و کوشش فعالانه عرضه خبر در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به آحاد مردم تقدیر و تشکر کردند.
حسینی در این دیدار ضمن تبریک این روز خاص اظهار داشت خبر اهمیت به سازی برای مخاطب امروز دارد و اطلاع رسانی بموقع و صحیح در هر رسانه مهمترین امر می باشد،حال تنوع ابزارهای ارتباطی موجب تبادل نظر ، اندیشه ورقابت بین اصحاب رسانه ایجاد کرده است .وی در خصوص این روز گفت :
امروز یادآور مجاهدتهای زنان ومردان حقیقت طلبی است که با هدف روایت حقیقت بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بر دوش کشیده و خالصانه وبی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند. وی ضمن بازدید از عملکرد خبرگزاری و دفتر روزنامه در پایان با اهداء لوح سپاس از بزرگواران عرضه خبر تقدیر و تشکر کرد.