آگهی مزایده شماره 98-ب شرکت مخابرات ایران

  

آگهی مزایده  شماره 98-ب شرکت مخابرات ایران

شرکت مدیریت سامان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تعدادی از املاک مشروحه ذیل را در مزایده عمومی با شرایط ویژه (به صورت نقد و اقساط و بدون کارمزد) به شرح جدول ذیل به فروش برساند.

گروه

ارزش ملک

حصه نقدی

اقساط مابقی ثمن المعامله

در صورت پرداخت نقدی

الف

تا سقف 10 میلیارد ریال

70% قیمت پیشنهادی

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

5% تخفیف

ب

10 میلیارد الی 50 میلیاردریال

60% قیمت پیشنهادی

 

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

5% تخفیف

ج

50 میلیارد الی 100 میلیارد ریال

50% قیمت پیشنهادی

اقساط  6 ماهه بصورت مساوی

7% تخفیف

د

100میلیارد  به بالا

40%قیمت پیشنهادی

اقساط 6 ماهه بصورت مساوی

10% تخفیف

شرایط خرید دو هتل عرضه شده در مزایده (ردیف 1 استان خراسان رضوی و ردیف  5 استان مرکزی) به صورت

50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 24 ماهه می باشد

1-متقاضیان محترم برای خرید اوراق شرکت در مزایده  می توانند از روز سه شنبه 98/6/26 لغایت 98/7/9 همه روزه  به غیر از روزهای جمعه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 19 (روزهای پنجشنبه تا ساعت 13) با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 10000 تومان به شماره حساب 4783947089 بانک ملت شعبه میرداماد (کد 65078) به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر با شناسه واریز 1032051011405  به دفاتر فروش مندرج در جدول مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. و با توجه به شرایط مزایده، اسناد مقرر را در پاکت های الف و ب دربسته قرار داده و در صندوق مربوطه به آدرس های مندرج در جدول ذیل قرار دهند.

2-متقاضیان محترم برای شرکت در مزایده باید چک تضمینی یا چک  رمزدار  بانکی  و یا فیش واریزی به شماره حساب فوق الذکر یا ضمانت نامه شرکت در مزایده معتبر با اعتبار اولیه سه ماهه، قابل تمدید غیر مشروط و غیر قابل انتقال به غیر به میزان 10درصد قیمت پایه ملک مورد نظر به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر با شناسه ملی 10320510110 و با درج شماره مزایده از بانک های کشور اخذ نمایند و با توجه به شرایط مزایده، اسناد مقرر را در پاکت های الف و ب دربسته قرار داده همه روزه تا ساعت 19 مورخ 1398/7/13حتی ایام تعطیل در صندوق پاکات قرار دهند.

3-بازگشایی پاکتهای پیشنهادی استان تهران در دفتر مرکزی و سایر استانها در مراکز استان روز یکشنبه مورخ 1398/7/14ساعت 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.

 

4- پیشنهادهای دریافت شده مربوط به سایر استانها در تهران رأس ساعت 9 صبح  روزیکشنبه 1398/7/14 در دفتر مرکزی بازگشایی و توسط نمابر به استان مربوطه ارسال خواهد شد.

5- پیشنهادات  فاقد سپرده یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفاتر فروش ارائه می گردد و الزامی می باشد. ضمنا  امضاء پشت و روی فرم تقاضای شرکت در مزایده ضروری است.

6-هزینه محضر (حق الثبت و حق التحریر) به عهده خریدار می باشد.

7- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

8-شرکت در مزایده و اخذ اطلاعات فروش املاک کلیه استانها در دفتر مرکزی امکان پذیر است.

9-شرایط خرید دو هتل عرضه شده در مزایده (ردیف 1 استان خراسان رضوی و ردیف 5 استان مرکزی) به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد اقساط 24 ماهه می باشد

10-در خصوص املاک روستایی، اولویت خرید به ترتیب  با 1- هبه کننده یا وراث آنها 2- شورا یا دهیاری روستا 3- نهادهای دولتی روستا مثل خانه بهداشت و ... و 4- اهالی روستا خواهد بود.

11- اخذ اطلاعات از دفتر مزایده و بازدید از املاک لازم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطلاعات لازم مسئولیتی متوجه این شرکت نخواهد بود.

12-یک درصد رقم قیمت پایه هر ردیف به عنوان هزینه مزایده از برندگان دریافت می گردد.

13- در صورت خرید نقدی مقدار درصد تخفیف از حصه قسطی ثمن معامله کسر خواهد شد.(تخفیف شامل باقی مانده اقساط می باشد)

14-اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و مدیران مناطق استانها و کلیه کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه که بعنوان مدیر ارزیابی و همچنین کارمندان رسمی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانکاری و اقربای درجه اول آنها(پدر، مادر، فرزند و همسر) تحت هیچ عنوان حق شرکت در مزایده را ندارند.

 

شرکت مدیریت سامان سازه غدیر

                                                                                                                        (مدیریت املاک)                                                             

 

ردیف

استان

آدرس محل فروش اسناد

شماره تماس

1

کرمان

کرمان خیابان امام جمعه- کوچه 15- اداره مخابرات منطقه کرمان

 31228812(034)

09133436680

 

                            

ردیف استان آدرس ملک  پلاک ثبتی  عرصه
(مترمربع) 
اعیان (مترمربع) نوع کاربری میزان مالکیت قیمت پایه مزایده (ریال) توضیحات
1 کرمان
شهرستان بافت - روستای انجرک - خیابان اصلی - نبش جاده انجرک به شصت قیچ - دفتر مخابرات
319/151
       
       
90
66 اداری ششدانگ تکبرگی 400,000,000  
2 کرمان کرمان شهرستان بردسیر شهر نگار خیابان مصطفی خمینی جنب بخشداری روبروی مدرسه نگارستانی 7425 1581 49 اداری ششدانگ تک برگی 2,000,000,000 فاقد حصار
3 کرمان کرمان رفسنجان بخش راویز روستای پورکان دفترمخابراتی 1/567 450 49 اداری ششدانگ دفترچه ای 420,000,000 فاقد حصار
4 کرمان کرمان زرند روستای واسط کوچه حجت 3 دفتر مخابراتی کد پستی 7769154595 8474/199 956/30 149 اداری ششدانگ دفترچه ای 900,000,000  
5 کرمان کرمان زرند روستای ده فیاض خیابان امام علی کد پستی 7769154595 11110/56 210/8 55 اداری ششدانگ تک برگی 270,000,000  
6 کرمان کرمان زرند روستای ختم سربنان دفتر مخابراتی 181/83 1460 35 اداری ششدانگ تک برگی 450,000,000