حضور مهندس حسینی در جلسه تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی جنوب شرق

 

نشست بررسی مشکلات ارتباطی جنوب شرق کشور  با حضورمدیر حقوقی ارتباطات سیار آقای مهندس محمدی  ، مدیر مخابرات منطقه کرمان مهندس حسینی  ،  جمعی از مدیران مخابرات  منطقه کرمان ،نماینده اداره کل ارتباطات فناوری اطلاعات  استان کرمان و به ریاست مهندس ترحم  مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جنوب شرق برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان ، در این نشست وضعیت پوشش تلفن همراه جاده ا ی وروستایی، وپیگیری رفع  کابل های سرقتی تلفن های ثابت ودارکوب زدگی کابل ها  در  روستاهای منطقه جنوب شرق  بررسی شد.
براساس این گزارش؛ بهینه‌سازی تجهیزات، ایجاد سایت‌های جدید و اشتراک منابع در پوشش جاده‌ها از جمله راهکارهائی بود که در این نشست برای رفع مشکلات موجود در منطقه مطرح شد.

همچنین مهندس ترحم مهمترين اين اقدام ها شامل برقراري رومينگ بين اپراتور اول ودوم تلفن همراه و تبديل وتغيير شبكه فناوري ارتباطي GSM )تلفن سيار روستايي) به شبكه اپراتور اول است. وي ادامه داد: تبديل و تغيير فناوري شبكه سيار روستايي بر افزايش كيفيت ارتباط هاي برون شهري تاثير دارد و از سوي ديگر اپراتورهاي تلفن همراه هم در حال نصب تجهيزات و افزايش تجهيزات ارتباطي خود در مسيرها و شهرها هستند.

مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جنوب شرق ياد آور شد: كيفيت پوشش شبكه ارتباطي تلفن همراه در مناطقي كه سيگنال به دليل برخورد با موانع مختلف طبيعي ضعيف تر از ساير مناطق بود هم بهبود يافته است.

"تهيه و انتشار گزارش هاي دوره اي از وضعيت و كيفيت خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات در كشور و مقايسه تطبيقي آن در منطقه و جهان تنها يكي از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است."
"تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب شرق شامل استان هاي هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان مي شود."
"اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب شرق يكي از هفت اداره كل منطقه اي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است كه به منظور حضور موثر سازمان در سطح كشور و انجام وظايف حاكميتي و نظارتي سازمان، نظارت دقيق و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات، كنترل فضاي فركانسي، اعمال حاكميت بر طيف فركانس و همچنين نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده اند".