عضويت شرکت مخابرات ایران در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، مشاوران و پيمانكاران

مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران با تشریح تلاش مستمر این شرکت در توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: بر این اساس، شرکت مخابرات ایران به عنوان عضو حقوقی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، مشاوران و پیمانکاران برگزیده شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس محمدرضا بیدخام ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: به استناد ماده ۹ اساسنامه اتحادیه، شرکت مخابرات ایران به عنوان عضو حقوقی اتحادیه پذیرفته شده و از کلیه حقوق و مزایای این اتحادیه برخوردار است.

وی افزود: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، مشاوران و پیمانکاران (مپتا)، از جمله تشکل های مهم غیردولتی زیرمجموعه اتاق بازرگانی در حوزه ICT است که در برگزاری نمایشگاه های مختلفی مانند فرصت های ساخت داخل و رونق تولید با رویکرد اقتصاد دیجیتال و صادرات فعال است.


مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: عضویت شرکت مخابرات ایران در این اتحادیه، می تواند فرصت های توسعه و شکوفایی در صنعت گسترده مخابرات کشور و هم افزایی در این بخش را بیش از گذشته هموار سازد.

گفتنی است اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، مشاوران و پیمانکاران یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار ثبت شده در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است.