بازدید مدیر کل پدافندغیرعامل استانداری کرمان از مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی  مخابرات منطقه کرمان صبح امروز دوشنبه مورخ 23دی ماه  مهندس سلاجقه مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کرمان با حضور مهندس حسینی مدیر  مخابرات منطقه کرمان ، اعضای کمیته پدافند غیر عامل وجمعی از مدیران این مجموعه از کلیه قسمت های فنی مرکز سیدالشهداء و همچنین سالن سوئیچ (MSC)موبایل استان بازدیدکرذند .