پنجمین برنامه زنده اینستاگرامی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

 

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، روز چهارشنبه، 31 اردیبهشت ۹۹، ساعت 21:30 برای بار پنجم، برنامه زنده اینستاگرامی در صفحه شخصی خود خواهد داشت.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، چهارشنبه، 31 اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت 21:30 برنامه زنده اینستاگرامی با مخاطبان پیرامون "بررسی وضعیت و مسائل کلی مخابرات منطقه اصفهان" و همچنین پرسش و پاسخ با مخاطبان و کارکنان از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_ sadri خواهد داشت.

بر اساس این اعلام، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، پنجمین ارتباط برخط خود را در سال جدید با مخاطبان به منظور تعامل نزدیک با آنان به ویژه منطقه اصفهان، در خصوص محورهای مورد بحث یاد شده، ، روز چهارشنبه، 31 اردیبهشت ۹۹ ساعت 21:30 از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_ sadri پخش زنده اینستاگرامی خواهد داشت.