مهندس جهرمی در جلسه ویدیوکنفرانس با مخابرات منطقه کرمان/ وجود شبکه مخابراتی فراگیرو پایدار، ضرورت اصلی و اولویت منطقه کرمان است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حفظ و پایداری شبکه مخابراتی یک ضرورت و اولویت اصلی ارایه خدمت به مردم منطقه است.

 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضورسرزده خود در جلسه کاری ویدیوکنفرانسی مخابرات ایران با منطقه کرمان، حفظ و پایداری شبکه مخابراتی را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: لازمه داشتن شبکه ارتباطی قوی و رضایت بخش، حفظ و پایداری شبکه می باشد. لذا این مهم به عنوان یک ضرورت باید در اولویت اصلی برنامه توسعه ارتباطی در منطقه قرار گیرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر مانیتورینگ لحظه ای وضعیت شبکه منطقه کرمان تاکید کرد و افزود: داشتن مدیریت شبکه قدرتمند و رصد لحظه ای آن می تواند به حداکثر رساندن پایداری در منطقه کرمان کمک بسزایی کند.مهندس آذری جهرمی در ادامه خاطرنشان کرد: به موازات توسعه شبکه منطقه کرمان باید به ارایه سرویس های مورد نیاز مردم توجه بیشتری کرد ورفع نیازهای ارتباطی منطقه در اولویت قرارگیرد.مهندس سید مجید صدری در این جلسه ویدئو کنفرانسی به بررسی عملکرد مخابرات منطقه کرمان در بخشهای مختلف پرداخت و بر پیاده سازی راهکارهای اثربخش برای سرعت بخشیدن به تحقق اهداف شرکت و بهبود روش ها تاکید کرد.گفتنی ست، جلسه ویدیوکنفرانسی بررسی وضعیت عملکردی مخابرات منطقه کرمان با حضور مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل و معاونان و مدیران حوزه های ستادی شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه کرمان، عصر امروز، سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۹ برگزار شد.