کاهش چشمگیر 82 درصدی مصرف برق در اداره کل مخابرات منطقه کرمان

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان مهندس سید رهام حسینی در راستای کاهش مصرف انرژی در مخابرات منطقه کرمان عنوان کرد: با توجه به تشکیل کار گروه اصلاح مصرف درزمینه انرژی های (آب، برق وگاز) درمخابرات منطقه کرمان و تعیین یکی کارشناسان در این خصوص ساختمان اداره کل به عنوان پایلوت انتخاب وبا همکاری ، همدلی و مشارکت همه جانبه کارکنان وطبق درخواست کاهش پیک مصرف از سوی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان به مدت 2 ماه مصرف برق این اداره در ساعات متوالی اندازه گیری شد. ومقدار مصرف ۱۳۲ کیلو وات در اوج بار (12ظهرتا 18عصر) به 24 کیلو وات کاهش پیدا کرد. وی افزود این امر میسر نمیشد مگر با همبستگی خود همکاران در جهت بهینه سازی انرژی که میتواند الگویی برای دیگر نهادها وسازمانها باشد.
مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت : تغییر فرهنگ و الگوی مصرف واجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را از مهمترین راهکار های حفظ منابع انرژی میتوان دانست .وی در پایان از کارکنان این منطقه جهت حفظ این امر تقدیر و تشکر کرد.