بازدید از تجهیزات برق مراکز مخابرات شهید باهنر و شهید مفتح مخابرات شهرستان کرمان در زمینه کاهش مصرف انرژی

 


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان صبح روز یکشنبه ۵ مرداد ماه با حضور جمعی از مدیران وروسای مخابرات منطقه کرمان و کارشناس بهره برداری خطوط نیروی برق شمال از تجهیزات برق این مراکز بازدید بعمل آمد.

گفتنی است در این بازدید از تجهیزات برق فشار قوی (۲۰ کیلو ولت)و فشار ضعیف پستهای برق مجموعه مخابرات مرکز شهید باهنر و مخابرات مفتح مورد بررسی قرار گرفت وکلیه تجهیزات ارزیابی شد
همچنین صحت عملکرد آن با همکاری کارشناسان توزیع برق شمال بررسی و معایب مربوط به استحضار مسولین رسید.
در این راستا با توجه به استهلاک زیاد برخی تجهیزات و حساسیت زیاد در خصوص تامین برق مراکز فوق عنوان شد هر چه سریع تر نسبت به تعویض و اصلاح تجهیزات معیوب اقدام شود.
لازم به یادآوری است که مرکز مخابرات سرباز مجهز به دو دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری با مجموع قدرت ۲×۳۵۰ کلیو ولت آمپر قابلیت تغذیه برق مرکز را در شرایط بحرانی دارا میباشد.در پایان مهندس رنجبر کارشناس بهره برداری خطوط برق شمال کرمان از همکاری مخابرات منطقه کرمان در این راستا تقدیر و تشکرکرد.