نشست مشترک مخابرات منطقه کرمان با شرکت شهرکهای صنعتی

 

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان نشست مشترک مخابرات منطقه کرمان با شرکت شهرکهای صنعتی روز یکشنبه مورخ ۵مرداد ماه در محل شهرکهای صنعتی برگزار شد.
این نشست با حضور معاونت شبکه ،مدیر تجاری ، جمعی از همکاران منطقه کرمان و معاونت فنی این شرکت برگزار شد تصمیماتی در خصوص ثبت نام متقاضیان در نقاطی از منطقه که آزمایش وتحویل راه اندازی شده است صورت گرفته شد و همچنین تعهدات فی مابین بازگو و مورد بررسی قرار گرفت.