جلسه بررسی قراردادهای باز

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه بررسی قراردادهای  باز روز یکشنبه مورخ ۵مرداد ماه برگزار شد .گفتنی است این جلسه  با حضور معاونت شبکه  ، مسئولین بازرسی  حراست ،حسابرسی و نماینده شرکت هاتف ارتباط تشکیل گردید و در خصوص قراردادهای باز با محوریت بررسی قرار داد شرکت هاتف ارتباط به تبادل نظر پرداختند.