جلسه مربوط به فیبر وپروژه uso با حضور معاونت شبکه

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه مربوط به فیبر وپروژه uso با حضور معاونت شبکه امروز برگزار شد گفتنی است  پروژهای فیبر دادگستری و آب منطقه ای کرمان مورد بررسی قرار گرفت و  تمهیدات لازم صورت پذیرفت.