آگهی مزایده شماره 35/1-99

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارد اموال مازاد برنیازخودرا از طريق برگزاري مزایده  به فروش رساند ، لذا كليه اشخاص حقیقی و  حقوقd  میتوانندحداكثر تاروزدو شنبه 99/05/20با واریز مبلغ ششصد هزار ريال بشماره شبا 3101.7000.0000.1060.4171.7004IR.بانک ملی جهت دريافت اسناد مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابرو پست الکترونیک  ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسناد مزایده نمايند،درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده  مزایده  خواهد بود.

 

زمان تحويل پاكات :  روز دوشنبه    1399/05/27

زمان بازگشایي پاكات :    سه شنبه 1399/05/28

شماره تماس :    03431228812- 03431228225

شماره نمابر :     03431228236- 03431228235

                         پست الکترونیک :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید      

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام