نظر سنجی از میزان رضایتمندی مشترکین اینترنت پرسرعت ADSL

مشترک گرامی : مخابرات منطقه کرمان با هدف سنجش میزان رضایتمندی مشترکین ADSL از نحوه عملکرد خود اقدام به طراحی پرسشنامه ذیل نموده است. لذا خواهشمند است با تکمیل دقیق آن ، مخابرات را جهت ارائه خدمات بهتر و تامین خواسته ها و نیازهای شما یاری رسانید
جنسیت
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شهرستان
Invalid Input

1-تا چه اندازه مدت زمان صرف شده جهت راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت از زمان ثبت نام مورد رضایت شما بوده است؟
Invalid Input

2-در صورت تماس با کارشناسان پشتیبانی (2020) در خصوص خرابی ها و قطعی ها از رسیدگی به موقع آنها تا چه حد رضایت دارید؟
Invalid Input

3-برخورد کارشناسان پشتیبانی (2020) تا چه حد توانسته رضایت شما را جلب نماید؟
Invalid Input

4-میزان رضایت شما از سرعت سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه کرمان تا چه حد می باشد؟
Invalid Input

5-میزان رضایت شما از تعرفه های اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه کرمان تا چه حد می باشد؟
Invalid Input

6-تا چه حد به عملکرد مصرفی اینترنت خود دسترسی داشته و بدان اعتماد دارید؟
Invalid Input

7-به چه میزان قیمت اینترنت مخابرات را نسبت به دیگر سرویس دهندگان مناسبت تر می دانید؟
Invalid Input

8-چقدر سرعت و کیفیت اینترنت مخابرات را نسبت به دیگر سرویس دهندگان مناسب تر می دانید؟
Invalid Input

9-تا چه اندازه از تنوع و ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت مخابرات رضایت دارید؟
Invalid Input

10-تا چه حد تمایل دارید سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات را حفظ کنید؟
Invalid Input

11-به چه میزان از طرح های انگیزشی و کمپین های تشویقی اینترنت مخابرات آگاهی و رضایت دارید؟
Invalid Input

12-در صورت تحمیل خسارت از سوی مخابرات به شما از نحوه جبران آن چقدر رضایت دارید؟
Invalid Input

13-چقدر هنگام استفاده از اینترنت پرسرعت ارتباط شما قطع شده است؟
Invalid Input

14-تا چه اندازه از عملکرد مخابرات در خصوص رسیدگی به شکایات خود رضایت دارید؟
Invalid Input

15-تا چه اندازه از عملکرد مخابرات در خصوص اطلاع رسانی خدمات اینترنت پرسرعت رضایت دارید؟
Invalid Input

16-تا چه اندازه علاقه مند به خرید مجدداً اینترنت پرسرعت مخابرات و توصیه به دیگران هستید؟
Invalid Input